Opleidingen

VOORBEREIDENDE ALIEM OPLEIDING

VOORBEREIDENDE ALIEM OPLEIDING (VAO)

Tijdens de voorbereidende Aliem Opleiding word de basisfundering onderwezen zodat een persoon die dit Met succes heeft behaald door kan stromen naar de Aliem Opeiding (AO).

BASIS CURSUS ISLAM

Al Jamiah Anwaaroel Oeloom Holland biedt al vele jaren de Basis Cursus Islam aan. Enkele jaren geleden zijn wij gestart met een vernieuwde versie van de cursus aansluitend op de tijd waarin wij leven. Tijdens de cursus worden die zaken behandeld die een individu dient te kennen om zijn of haar leven op een islamitsche manier te belijden.